Koszty utrzymania zależą od różnych czynników, takich jak hosting, ewentualne dodatkowe usługi (np. wsparcie techniczne), oraz ewentualne koszty związane z aktualizacjami oprogramowania.