Czas wprowadzenia zmian zależy od zakresu i rodzaju zmian, ale staramy się działać efektywnie, dostarczając zmiany zgodnie z oczekiwaniami klienta.