Tak, dbamy o optymalizację pod kątem SEO, wdrażając najlepsze praktyki, takie jak optymalizacja treści, struktury URL, oraz korzystanie z odpowiednich meta tagów.